ANEX NO.1550_2x100 | Tua vít bake cao cấp SCREWDRIVER#2x100mm

Tua vít
ANEX
1550_2X100
SL có tại cửa hàng: 2
Giá online: 1.099.000₫
  • 6

ANEX NO.1550_2x100 | Tua vít bake cao cấp SCREWDRIVER#2x100mm  

  • Chống trượt khỏi vít. 
  • Siêu bền, chống mòn
  • Đóng bằng búa