ANEX NO.1550_1x75 | Tua vít bake cao cấp SCREWDRIVER#7x75mm

Tua vít ba-ke
ANEX
1550_1X75
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 490.000₫
  • 6

ANEX NO.1550_1x75 | Tua vít bake cao cấp SCREWDRIVER#7x75mm  

  • Chống trượt khỏi vít. 
  • Siêu bền, chống mòn
  • Đóng bằng búa