Bộ cờ lê 1 đầu mở - 1 đầu tròng Blue Point BPS4PA

Bộ cờ lê hai đầu vòng
BLUEPOINT
BPS4PA
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 2.077.200₫ 3.462.000₫ Tiết kiệm 40%
  • 6

Bộ cờ lê 1 đầu mở - 1 đầu tròng Blue-Point BPS4PA

  • Cờ lê 1 đầu mở - 1 đầu tròng  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm