Bộ đầu vặn vít E 6,3 (1/4') Swisstools PB E6.400/15 CN3

Mũi vặn vít ba-ke
PB SWISS TOOLS
E6_400-15CN3-1
SL có tại cửa hàng: 9
Giá online: 177.000₫
  • 6

Bộ đầu vặn vít E 6,3 (1/4") Swisstools PB E6.400/15 CN3

  • Bộ đầu vặn vít, phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″). 
  • Đóng gói dạng vỉ, 3 chiếc/bộ.