BOSCH 2608521043-1 | Đầu vặn vít dài màu vàng PH2x110mm (bán lẻ)

HÀNG TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ
BOSCH
2608521043-1
SL có tại cửa hàng: 15
Giá online: 29.000₫
  • 6

BOSCH 2608521043-1 | Đầu vặn vít dài màu vàng PH2x110mm (bán lẻ)

  • Bao gồm 10 đầu vít: PH2x110mm