Bộ tua vít lục giác No.DSA5-150 Sunflag

Mũi bắt vít
SUNFLAG
NODSA5-150
SL có tại cửa hàng: 3
Giá online: 609.000₫
  • 6

Bộ tua vít lục giác No.DSA5-150 Sunflag

  • Chiều dài 150mm
  • Gồm 1 x 2mm, 1 x 3mm, 1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6 mm