Bộ tuốt nơ vít cần tự động 25 chi tiết SATA 09342

Bộ tua vít nhiều món
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 517.000₫
  • 6

Bộ tuốt nơ vít cần tự động 25 chi tiết SATA 09342

  • 1 cần tự động 
  • 1 cần giữ 3-1/2" 
  • 1 đầu nối vít 1/4"x1/4": 3-1/2" 
  • 1 đầu nối lục giác 1/4"x1/4": 6" 
  • 1 đầu chuyển 1/4" 
  • 20 mũi vít