Bộ tuốt nơ vít cần tự động 25 chi tiết SATA 09342

Bộ tua vít nhiều món
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 517.000₫

Bộ tuốt nơ vít cần tự động 25 chi tiết SATA 09342

  • 1 cần tự động 
  • 1 cần giữ 3-1/2" 
  • 1 đầu nối vít 1/4"x1/4": 3-1/2" 
  • 1 đầu nối lục giác 1/4"x1/4": 6" 
  • 1 đầu chuyển 1/4" 
  • 20 mũi vít