BOSCH 2608600854 | Đá cắt sắt 150x2.8x22.23mm

Đá cắt sắt
BOSCH
2608600854
SL có tại cửa hàng: 23
Giá online: 39.000₫
  • 6

BOSCH 2608600854 | Đá cắt sắt 150x2.8x22.23mm

  • Đường kính ngoài: 150mm
  • Đường kính trong: 22.23mm
  • Độ dày: 2.5mm