BOSCH 2608602267 | Đá mài inox 100x6x16mm

Đá mài kim loại
BOSCH
2608602267
SL có tại cửa hàng: 4
Giá online: 26.000₫
  • 6

BOSCH 2608602267 | Đá mài inox 100x6x16mm

  • Đường kính: 100mm
  • Đường kính lỗ: 16,00mm
  • Độ dày: 6mm