BOSCH 2608663868-1 | Lưỡi cưa lọng T 308 BO-Gỗ (bán lẻ)

Lưỡi cưa lọng
BOSCH
2608663868-1
SL có tại cửa hàng: 9
Giá online: 33.000₫
  • 6

BOSCH 2608663868-1 | Lưỡi cưa lọng T 308 BO-Gỗ (bán lẻ)

  • Vật liệu HCS 
  • Hình dạng răng 2,2XC, bước răng nhỏ (2,2 mm) và thân dài (117 mm) của lưỡi cưa cho phép cắt vật liệu từ gỗ có độ dày 5-50 mm.
  • Dùng cho cưa lọng với hệ thống kẹp T-Shank.