CFCooper ACGP25HS, ACGP325HS, ACGP3512CF | Cây ty định tâm cho mũi thép gió (HSS), khoan sâu 25mm, 35mm, 35mm

Mũi khoan rút lõi
CFCOOPER
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 56.000₫

CFCooper ACGP25HS, ACGP325HS, ACGP3512C | Cây ty định tâm cho mũi thép gió (HSS), khoan sâu 25mm, 35mm, 35mm

  •  Các sản phẩm của CF.Cooper được sản xuất với công nghệ hiện đại của Mỹ, đảm bảo chất lượng và khả năng hoạt động hiệu quả với các dụng cụ điện