Chính sách ship COD cho khách hàng

Kênh áp dụng: áp dụng cho tất cả các kênh khi khách hàng có nhu cầu ship hàng tận nhà thu tiền

Thời gian áp dụng: 02/10/2021

Đối tượng áp dụng: tất cả khách hàng của Store Làm Mộc

Khách mua hàng trên web có thể chọn COD nhưng nhân viên sẽ là người quyết định đơn hàng đó có được COD hay không và tối đa bao nhiêu dựa trên điều kiện bên dưới đây.

Chính sách cụ thể như sau: