Cờ lê 2 đầu vòng từ 14x17, 16x17, 18x19, 19x21 Whirlpower

Cờ lê vòng miệng
WHIRLPOWER
1243-1-1921
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 275.000₫
  • 6

Cờ lê 2 đầu vòng Whirlpower  từ 14mm - 21mm

  • Din 838
  • Được làm từ chất liệu Thép Chrome Vanadium
  • Gồm 2 đầu vòng, kích thước từ 14mm - 21mm