Cờ lê 2 đầu vòng từ 20x22, 21x23, 22x24, 23x26, và 24x27 Whirlpower

Cờ lê hai đầu vòng
WHIRLPOWER
1243-1-2326
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 335.000₫
  • 6

Whirlpower 1243-1-2022, 1243-1-2123, 1243-1-2224, 1243-1-2326, 1243-1-2427 | Cờ lê 2 đầu vòng từ 20mm - 27mm

  • Din 838
  • Được làm từ chất liệu Thép Chrome Vanadium. 
  • Gồm 2 đầu vòng, kích thước từ 20mm - 27mm.