Cờ lê hai đầu miệng 14 x 15mm, 14 x 17mm, 16 x 17mm, 16 x 18mm SATA 41304, 41206, 41305, 41214

Cờ lê hai đầu miệng
SATA
41206
SL có tại cửa hàng: 4
Giá online: 51.000₫
 • 6

Cờ lê hai đầu miệng 14 x 15mm, 14 x 17mm, 16 x 17mm, 16 x 18mm SATA 41304, 41206, 41305, 41214

 • Cờ lê 14 x 15mm :                                             
  • Kích thước : 14 x 15mm
  • Chiều dài : 200mm
 • Cờ lê 14 x 17mm :                                             
  • Kích thước : 14 x 17mm
  • Chiều dài : 200mm 
 • Cờ lê 16 x 17mm :                                             
  • Kích thước : 16 x 17mm
  • Chiều dài : 200mm 
 • Cờ lê 16 x 18mm :                                             
  • Kích thước : 16 x 18mm
  • Chiều dài : 200mm