Cờ lê hai đầu miệng 17 x 19mm, 18 x 19mm, 19 x 21mm, 19 x 22mm SATA 41207, 41225, 41208, 41215

Cờ lê hai đầu miệng
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 66.000₫

Cờ lê hai đầu miệng 17 x 19mm, 18 x 19mm, 19 x 21mm, 19 x 22mm SATA 41207, 41225, 41208, 41215

 • Cờ lê 17 x 19mm :                                   
  • Kích thước : 17 x 19mm
  • Chiều dài : 228mm
 • Cờ lê 18 x 19mm :                                   
  • Kích thước : 18 x 19mm
  • Chiều dài : 227mm 
 • Cờ lê 19 x 21mm :                                   
  • Kích thước : 19 x 21mm
  • Chiều dài : 240mm 
 • Cờ lê 19 x 22mm :                                   
  • Kích thước : 19 x 22mm
  • Chiều dài : 254mm