Cờ lê vòng miệng tự động Whirlpower 10mm, 11mm

Cờ lê vòng miệng
WHIRLPOWER
1244-11-11
SL có tại cửa hàng: 4
Giá online: 189.000₫
  • 6

Cờ lê vòng miệng tự động Whirlpower 10mm, 11mm 1244-11-10, 1244-11-11

  • Được làm từ chất liệu Thép Chrome Vanadium. 
  • Gồm 1 đầu vòng tự động và 1 đầu miệng mở, kích thước 11mm hoặc 10mm