Cờ lê vòng miệng Whirlpower 16mm, 17mm, 18mm, 19mm và 20mm

cờ lê vòng miệng
WHIRLPOWER
1242-1-20
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 165.000₫
  • 6

Whirlpower 1242-1-16, 1242-1-17, 1242-1-18, 1242-1-19, 1242-1-20 | Cờ lê vòng miệng 16-20mm 

  • Din 3113, ISO 7738
  • Được làm từ chất liệu Thép Chrome Vanadium. 
  • Gồm 1 đầu mở và 1 đầu vòng, kích thước từ 6mm - 32mm.