Cờ lê vòng miệng từ 26-28mm Whirlpower

cờ lê vòng miệng
WHIRLPOWER
1242-1-26
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 245.000₫
  • 6

Whirlpower 1242-1-26, 1242-1-27, 1242-1-28 | Cờ lê vòng miệng từ 26-28mm

  • Din 3113, ISO 7738
  • Được làm từ chất liệu Thép Chrome Vanadium.
  • Gồm 1 đầu mở và 1 đầu vòng, kích thước từ 26mm - 28m