Cờ lê 2 đầu 1 đầu vòng miệng và 1 đầu khóa từ 6-10mm

Cờ lê vòng miệng
WHIRLPOWER
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 55.000₫
  • 6

Cờ lê vòng miệng Whirlpower từ 6mm - 10mm

  • Được làm từ chất liệu Thép Chrome Vanadium. 
  • Gồm 1 đầu vòng và 1 đầu miệng mở, kích thước từ 6mm - 10mm.