Đầu vít PB SWISS TOOLS 437440.0300 HEX 3

Mũi vặn vít ba-ke
PB SWISS TOOLS
437440_0300
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 145.000₫
  • 6

Đầu vít PB SWISS TOOLS 437440.0300 HEX 3

  • Đầu vít lục giác kích cỡ : 3
  • Chiều dài lưỡi 24mm
  • Chiều dài 50mm