Êkê vuông Shinwa từ 4.5cm đến 9.0cm

(Đang cập nhật ...)
SHINWA
62021
SL có tại cửa hàng: 3
Giá online: 336.000₫
 • 6

Êkê vuông 4.5cm Shinwa 62020

 • Thông số kỹ thuật : 
 • Chất liệu : Thép không gỉ.
 • Tay cầm : Đồng thau.

Êkê vuông 4.5 cm Shinwa 62020

 • Kích thước thước: 35×12×6mm
 • Kích thước tay cầm : 45×11×1.5mm
 • Độ chính xác : 0.04mm
 • Trọng lượng : 26g

Êkê  vuông 6.0 cm  Shinwa 62021

 • Kích thước thước: 40×12×6mm 
 • Kích thước tay cầm : 60×11×1.5mm 
 • Độ chính xác : 0.06mm
 • Trọng lượng : 30g 

Êkê  vuông 7.5 cm  Shinwa 62022 

 • Kích thước thước: 48×15×6mm 
 • Kích thước tay cầm : 75×13×1.5mm 
 • Độ chính xác : 0.07mm
 • Trọng lượng : 45g  

Êkê  vuông 9.0 cm  Shinwa 62023

 • Kích thước thước: 55×15×6mm 
 • Kích thước tay cầm : 90×13×1.5mm 
 • Độ chính xác : 0.09mm
 • Trọng lượng : 53g