Fujiya HP855-125 | Kìm cắt tiêu chuẩn ko gỉ

Kìm cắt dây điện
FUJIYA
HP855-125
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 366.000₫
  • 6

Fujiya HP855-125 | Kìm cắt tiêu chuẩn ko gỉ