Heller 16465 | Mũi khoan SDS Plus 2 ngạnh 10x110

Mũi khoan bê tông
HELLER
16465
SL có tại cửa hàng: 4
Giá online: 105.000₫
  • 6

Heller 16465 | Mũi khoan SDS Plus 2 ngạnh 10x110