Holex 769980 | Kìm cắt ống nhựa 14mm

Kìm cắt ống nhựa
HOLEX
769980
SL có tại cửa hàng: 2
Giá online: 828.000₫
  • 6

Holex 769980 | Kìm cắt ống nhựa 14mm

  • Dùng để cắt các ống PE, PP, VPE, PB và PVDF.
  • Khả năng cắt hạn chế khi dùng với các loại thành ống rất mỏng.
  • Đặc biệt thích hợp để chuẩn bị cho hàn ổ cắm. 
  • Quy cách" 14mm