Kềm mũi nhọn Double X đầu cong Sata 70721

Kìm mỏ nhọn
SATA
70721
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 437.000₫
  • 6

Kềm mũi nhọn Double X  đầu cong Sata 70721

  • Size 13-1/2" 
  • L=335mm
  • Chiều dài mỏ kềm: 75mm
  • Độ mở mỏ kềm: 58mm