Kềm mũi nhọn Double X đầu thẳng Sata 70711

Kìm mỏ nhọn
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 437.000₫

Kềm mũi nhọn Double X  đầu thẳng Sata 70711

  • Chiều dài mỏ kềm 80mm
  • Độ mở mỏ kềm 17mm
  • L=340mm 
  • Size 13-1/2"