Kềm tuốt dây bấm cos No.200, No.210 Onishi

Kềm bấm cos
ONISHI
NO210
SL có tại cửa hàng: 2
Giá online: 461.000₫
  • 6

Kềm tuốt dây bấm cos No.200, No.210 Onishi

No.200

  • Bấm cos: 1.25 -  2 - 5.5
  • Tuốt dây: 0.75 - 0.9 - 1.25 - 2 - 3.5 - 5.5

No.210

  • Bấm cos: 1.25 - 2 - 3.5 - 5.5
  • Tuốt dây: 0.75 - 0.9 - 1.25 - 2 - 3.5 - 5.5 
  • Cắt vít:  M 2.6 × 0.45, M 3 × 0.5, M 3.5 x 0.6 M 4 × 0.7, M 5 × 0.8