Khóa lục giác đầu tròn và đầu văn vít HBA-3456 Sunflag

Mũi bắt vít
SUNFLAG
NOHBA-3456
SL có tại cửa hàng: 4
Giá online: 553.000₫
  • 6

Khóa lục giác đầu tròn và đầu văn vít HBA-3456 Sunflag

  • Gồm 4 đầu lục giác tròn đường kính 3mm - 4mm - 5mm- 6mm, đường kính 6.35mm
  • 1 đầu vặn vít #0 x 85mm, 1 đầu vặn vít #1 x 100mm, đường kính 6.35mm