Kìm cắt 145 mm, 160 mm FUTURO 441718.0100, 441718.0200

Kìm cắt dây điện
FUTURO
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 634.000₫

Kìm cắt 145 mm, 160 mm FUTURO 441718.0100, 441718.0200

  • 441718.0100: - Chiều dài: 145 mm - Khả năng cắt dây Piano: 1.4 mm
  • 441718.0200: - Chiều dài: 160 mm - Khả năng cắt dây Piano: 1.6 mm