VIDEO CHAT FREE

1. Click vào nút "Pop In with Video" góc phải màn hình
2. Khi màn hình hiện xin cấp quyền truy cập video và audio thì nhấn "Cho phép" (Allow)
3. Đợi nhân viên xuất hiện để hỗ trợ

***Lưu ý: ứng dụng không hoạt động trên App cài điện thoại


Gọi với video miễn phí
8h-17h hàng ngày

Về Trang Chủ