BOSCH 2608650678-1 | Lưỡi cưa kiếm S 1111K - Gỗ (bán lẻ)

Lưỡi cưa kiếm
BOSCH
2608650678-1
SL có tại cửa hàng: 9
Giá online: 75.000₫
  • 6

BOSCH 2608650678-1 |  Lưỡi cưa kiếm S 1111K - Gỗ (bán lẻ)

  • Cắt gỗ thường 
  • Dùng cưa kim loại chiều dày từ 3-8mm.
  • Cưa ống có đường kính < Ø100mm
  • Kích thước lưỡi cưa: 150x19x0.9mm