Makita A-86315-1 | Bộ Lưỡi cưa lọng dùng cho gỗ L-10 (bán lẻ)

Lưỡi cưa lọng
MAKITA
A-86315-1
SL có tại cửa hàng: 10
Giá online: 56.000₫
  • 6

 Makita A-86315 | Lưỡi cưa lọng dùng cho gỗ L-10 

  • Dùng cho gỗ từ 5-135mm
  • Vật liệu bằng thép gió HSS 
  • Bước răng: 4.2mm hoặc 6TPI
  • Chiều dài làm việc: 151mm
  • Tổng chiều dài lưỡi: 180mm