Makita B-68476 | Đầu chuyển đổi siết bu lông sang vặn vít

Đầu chuyển bù lon sang lục giác
MAKITA
B-68476
SL có tại cửa hàng: 5
Giá online: 220.000₫
  • 6

 Makita B-68476 |  Đầu chuyển đổi siết bu lông sang vặn vít 

  •  Dùng chuyển đổi từ đầu 1/2" sang 1/4"