MAKITA D-33691 | Bộ mũi khoan 71 cái D-33691

Bộ mũi khoan gia đình
MAKITA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 1.100.000₫
  • 6

 Bao gồm:
- HSS-Tin Drill Bit x 12 (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm)
- Masonry Drill Bit x 5 (3, 4, 5, 6, 8mm)
- Brad Point Drill Bit x 5 (4, 5, 6, 8, 10mm)
- Flat Bit x 3 (8, 15, 20mm)
- Counter Sink 12.7 for step height M6
- Screw Bit Various x 34 (25mm: PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3 x 2, S1, S1.2 x 2, S1.6, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, 50mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, S1.2, S1.6, T20, T25)
- Bit Holders x 2
- Socket Wrench x 4 (8, 10, 12, 13mm)
- Thước dây 3m
- Diameter Gauge
- Centre Ponch
- Dao trổ
- Screw driver for C-form
- Hộp nhựa