MAKITA P-67957 | Lưỡi cưa gỗ 185mm - 40R

Đĩa cưa gỗ 185mm
MAKITA
P-67957
SL có tại cửa hàng: 12
Giá online: 300.000₫
  • 6

- Đường kính: 185mm
- Đường kính trục: 20mm
- Bề dày: 2mm
- Số răng: 40