Mũi khoan đá 8.0x125mm UNIKA SB8.0x125

Mũi khoan bê tông tròn
UNIKA
SB8_0X125
SL có tại cửa hàng: 3
Giá online: 87.000₫
  • 6

Mũi khoan đá 8.0x125mm UNIKA SB8.0x125

  • Vật liệu khoan được: Tốt nhất: Đá;   Tốt: Bê tông, gạch, vữa, gạch men
  • Loại máy khoan phù hợp: Máy khoan động lực.
  • Chế độ: Búa + Xoay