Mũi khoan đá UNIKA SB4.3x85mm

Mũi khoan bê tông tròn
UNIKA
SB4_3
SL có tại cửa hàng: 22
Giá online: 48.000₫
  • 6

Mũi khoan đá UNIKA SB4.3x85mm

  • Vật liệu khoan được: Tốt nhất: Đá;   Tốt: Bê tông, gạch, vữa, gạch men
  • Loại máy khoan phù hợp: Máy khoan động lực.
  • Chế độ: Búa + Xoay