Mũi khoan gài SDS Plus Stanley STA54012, STA54022, STA54042, STA54062

Mũi khoan bê tông
STANLEY
STA54042
SL có tại cửa hàng: 15
Giá online: 25.000₫
  • 6

Mũi khoan gài SDS Plus Stanley STA54012, STA54022, STA54042, STA54062

  • STA54012 - SDS Hammer 6x110 mm
  • STA54022 - SDS Hammer 8x110 mm 
  • STA54042 - SDS Hammer 10x160 mm 
  • STA54062 - SDS Hammer 10x210 mm