Mũi khoan gài SDS Plus Stanley STA54207, STA54047, STA54067, STA54097

Mũi khoan bê tông
STANLEY
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 29.000₫

Mũi khoan gài SDS Plus Stanley STA54207, STA54047, STA54067, STA54097

  • STA54207 - SDS Hammer 10x260 mm
  • STA54047 - SDS Hammer 12x260 mm 
  • STA54067 - SDS Hammer 12x210 mm 
  • STA54097 - SDS Hammer 12x260 mm