STAR-M 6-120, 6-140 | Mũi khoan gỗ xoắn tự rút 12mm và 14mm

Mũi khoan gỗ lục giác
STAR-M
STARM6-140
SL có tại cửa hàng: 4
Giá online: 229.000₫
  • 6

STAR-M 6-120, 6-140 | Mũi khoan gỗ xoắn tự rút 12mm và 14mm

  • Mũi khoan có dao cắt ở đầu giúp ăn vào gỗ dễ dàng
  • Thân khoan có cấu tạo xoắn ốc giúp vừa khoan vừa rút phôi gỗ
  • Đường kính: 12mm, 14mm 
  • Khoan sâu tối đa: 120mm
  • Mũi khoan dài: 190mm 
  • Chất liệu: thép thường 
  • Đuôi lục giác: 6.35mm (Starm6-120) và 10mm (Starm6-140)
  • Khoan được: gỗ