Nam châm trợ lực No.PM-45, PM-50, PM-63 Sunflag

Nam châm trợ lực
SUNFLAG
NOPM-63
SL có tại cửa hàng: 11
Giá online: 128.000₫
  • 6

Nam châm trợ lực No.PM-45, PM-50, PM-63 Sunflag

  • PM-45: đường kính lỗ 4.5mm cho vít 4.5mm
  • PM-50: đường kính lỗ 5.0 cho vít 5.0mm
  • PM-63: đường kính lỗ 6.3 cho vít 6.3mm