PB SWISS PB E6.400/25 | Mũi vít đầu bông

Mũi vặn vít bông sao
PB SWISS TOOLS
PBE6_400-25-1
SL có tại cửa hàng: 9
Giá online: 182.000₫
  • 6

PB SWISS PB E6.400/25 | Mũi vít đầu bông

  •  Đầu vặn vít cho ốc vít hoa khế, phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″)