STAR-M 6L-180, 6L-240, 6L-300 | Mũi khoan rút lõi 60cm x 18mm, 24mm, 30mm

Mũi khoan gỗ lục giác
STAR-M
6L-300
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 1.511.000₫
  • 6

STAR-M 6L-180, 6L-240, 6L-300 | Mũi khoan rút lõi 60cm x 18mm, 24mm, 30mm

  • Chiều dài: 600mm
  • Độ dài đoạn xoắn: 500mm
  • Đường kính mũi khoan:  18mm, 24mm, 30mm