Pin sạc các loại

Ship nhanh 2h
Pin BL1830B 18V-3.0AH Makita 197599-5
Ship nhanh 2h
Pin Bosch 18V 4.0Ah 1600A00163
Ship nhanh 2h
Pin 18V/1.5Ah Bosch 1600A001CC