SATA 93414 | Cưa sắt cầm tay điều chỉnh 300mm

Cưa sắt
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 258.000₫
  • 6

SATA 93414 | Cưa sắt cầm tay điều chỉnh 300mm          

  • Kích thước: 300mm/12in
  • Cán nhựa
  • Có thể điều chỉnh từ 250mm -> 300mm