Sata 97422 | Cảo lọc dầu 3 chân

Cảo 3 chấu
SATA
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Giá online: 219.000₫
  • 6

Sata 97422 | Cảo lọc dầu 3 chân

  • Sử dụng mở bộ lọc dầu kích cỡ từ 63mm đến 102mm
  • Sử dụng được với cần 1/2 và 3/8