02873007368

Điện thoại tư vấn

Tin tức & Tư vấn

Tin tức khuyến mãi

Sata 97422 | Cảo lọc dầu 3 chân

Cảo 3 chấu
SATA
(Đang cập nhật...)
Chỉ bán online
Giới thiệu
(Đang cập nhật ...)
219.000₫
* Chưa bao gồm VAT


Sata 97422 | Cảo lọc dầu 3 chân

  • Sử dụng mở bộ lọc dầu kích cỡ từ 63mm đến 102mm
  • Sử dụng được với cần 1/2 và 3/8