STANLEY 69-261 | Lục giác gập MET 7 chi tiết (1.5-6mm) STANLEY

Lục giác gấp gọn
STANLEY
69-261
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 120.000₫
  • 6

Lục giác gập MET 7 chi tiết (1.5-6mm)