LỤC GIÁC 8.0MM 2 đầu chữ T STANLEY 69-284-22

Lục giác T
STANLEY
69-284-22
SL có tại cửa hàng: 3
Giá online: 159.000₫
  • 6

 

STANLEY 69-284-22 | LỤC GIÁC 8.0MM 2 đầu chữ T

  • Tay cầm nhựa
  • 1 đầu lục giác, 1 đầu bi