TONE AWP-175 | Kìm mỏ quạ cao cấp 175mm

Kìm mỏ quạ
TONE
AWP-175
SL có tại cửa hàng: 2
Giá online: 1.095.000₫
  • 6

TONE AWP-175 | Kìm mỏ quạ

  • Độ mở tối đa: 26mm 
  • Miệng kìm nghiêng 90°
  • Răng được tôi cứng thêm bằng cảm ứng
  • Tay cầm dạng hai chữ T